Otkrivanje ugljikovodika mini potresima, voditelji: Josipa Kapuralić i Nataša Balaško

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 11:00 do 12:00
Vrsta događaja: 
Radionica
Publika: 
2., 3. i 4. razred srednje škole
Sažetak: 

Zemlja podrhtava svaki dan, čak i do nekoliko tisuća puta. Međutim, potresi koje možemo “osjetiti”, na Zemlji se događaju tek dvadesetak puta u jednom danu. Takvi potresi se često koriste u svrhu istraživanja duboke Zemljine unutrašnjosti. Međutim, za relativno plitka istraživanja i uz instrumente dovoljno osjetljive da ih mogu registrirati, često koristimo informacije dobivene iz “mini-potresa”. Izazivanjem takvih mini-potresa dobivamo saznanja o stijenama u Zemljinoj unutrašnjosti. Na prezentaciji će biti prikazani načini stvaranja mini-potresa te kako nam oni pomažu u otkrićima o Zemlji ispod nas.

Biografija: 

Josipa Kapuralić, mag. ing. geol. radi kao asistentica na Zavodu za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu gdje je i diplomirala 2013. godine. Izvodi auditorne vježbe iz kolegija Osnove geofizičkih istraživanja 2, Okolišna i inženjerska geofizika i Inženjerska geofizika. U okviru doktorskog istraživanja trenutno radi na određivanju strukture Zemljine kore na kontaktu Dinarida i Panonskog bazena.

Nataša Balaško, mag. ing. geol. radi kao asistentica na Zavodu za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu gdje je i diplomirala 2011. godine (smjer Hidrogeologija i Inženjerska geologija). Izvodi auditorne vježbe iz kolegija Osnove geofizičkih istraživanja 1, Primijenjena geofizika 1 i 2 i Geofizička istraživanja. Njeno doktorsko istraživanje temelji se na smanjenju utjecaja plina na seizmičke podatke.