Nastup pjevačkog zbora „Lege artis“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 20:00 do 21:00
Prostorija: 
Velika dvorana
Vrsta događaja: 
Protokol
Publika: 
Opća populacija