Promet i transport – inovativni koncepti: jučer ‒ danas ‒ sutra, Sadko Mandžuka, Edouard Ivanjko, Pero Škorput, Hrvoje Pilko, Martin Gregurić i Krešimir Kušić

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 16:00 do 17:30
Prostorija: 
Mala dvorana
Vrsta događaja: 
Predavanje
Publika: 
2., 3. i 4. razred srednje škole
Sažetak: 

Od početaka civilizacije jedna od temeljnih značajki napretka je stalna i narastajuća potreba za ljudskom mobilnošću. U potrazi za hranom, sigurnošću i općem gospodarskom napretku, neprestana je potreba za pokretom kako pojedinih ljudi tako i cijelih skupina (plemena, naroda itd.). Da bi se takva mobilnost ostvarila stalni su zahtjevi za poboljšanje kako prijevoznih sredstava, tako i prometne infrastrukture. Danas u cestovnom prometu Europske unije postoje tri ključna problema: zagušenje i troškovi zagušenja, emisiju CO2 u cestovnom prometu te prometne nesreće sa smrtnim posljedicama. U tom smislu traže se novi pristupi za postizanje: sigurnog, učinkovitog i pouzdanog transporta uz minimalni utjecaj na okoliš i društvo. Temeljna značajka je sve veći zahtjevi uz imperativ nižih troškova. Jedan od takvih novih pristupa su i inteligentni transportni sustavi (ITS), koji se definiraju kao holistička, upravljačka i informacijsko-komunikacijska nadgradnja klasičnog sustava prometa i transporta kojim se postiže znatno poboljšanje performansi odvijanja prometa kroz učinkovitiji transport putnika i roba, poboljšanje sigurnosti u prometu, udobnost i zaštita putnika, smanjenje onečišćenja okoliša, itd.

Biografija: 

Dr.sc. Sadko Mandžuka završio je Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Automatika. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao u području teorije upravljanja plovnim objektima. Po završetku studija zapošljava se u Brodarskom institutu u Zagrebu. Od samog početka radi na zadacima istraživanja i razvoja raznih sustava upravljanja plovnim objektima. Radio je kao istraživač, samostalni istraživač, voditelj odjela Razvoj sustava upravljanja te direktora Sektora za upravljanje sustavima i procesima. Danas je stalno zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti, kao predstojnik Zavoda za inteligentne transportne sustave. Predaje na prediplomskom i diplomskom studiju te doktorskom studiju. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i razvojnih projekata. Član je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, IFAC odbora za transportne sustave i vozila. Član je više inozemnih i domaćih stručnih udruga iz područja inteligentnih sustava, prometa i transporta. Vršitelj je dužnosti predsjednika nacionalne asocijacije ITS – Hrvatska. Dobitnik je godišnje državne nagrade (1997) Ministarstva znanosti i tehnologije i Ministarstva obrane za osobit doprinos na području tehničkih znanosti. Urednik je Engineering Applications Section u međunarodnom znanstvenom časopisu An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA). Član je uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa International Journal of Intelligent Transportation Systems Research (Springer) te domaćeg časopisa Ceste i mostovi. Savjetnik je u području upravljanja inovativnim razvojem i razvojem poslovnih procesa kod izlaska inovativnih proizvoda na tržište.