PEL – pokretni ekološki laboratorij za ispitivanje kvalitete zraka, Gordan Golja

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 15:30 do 17:30
Utorak, 17. travnja 2018. - 11:00 do 13:00
Srijeda, 18. travnja 2018. - 15:30 do 17:30
Četvrtak, 19. travnja 2018. - 11:00 do 13:00
Prostorija: 
Dvorište
Vrsta događaja: 
Prezentacija
Publika: 
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sažetak: 

U prezentaciji će pobliže biti objašnjen rad Pokretnoga ekološkog laboratorija za mjerenja kvalitete zraka tvrtke Dvokut ECRO te će se mjeriti parametri: SO2, CO, NO/NO2, benzen, , ozon,  te meteorološki parametri. Pokretnim ekološkim laboratorijem mjeri se kvaliteta zraka u blizini većih zagađivača zraka, npr. rafinerija, kemijskih postrojenja, odlagališta otpada, prometnica, kamenoloma... Mjerenja traju kontinuirano više dana a na temelju rezultata takvih mjerenja obavlja se kategorizacija zraka na mjerenom području.

Biografija: 

Gordan Golja je rođen u Zagrebu 1964. godine. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Radi u tvrtki Dvokut ECRO kao voditelj Odjela za praćenje stanja okoliša. Osim mjerenjima emisija i imisija bavi se izradom modela rasprostiranja polutanata, modeliranjem tehnoloških procesa, a sudjeluje i u izradi studija utjecaja na okoliš.