Otkrivanje boja analitičkom kemijom, voditeljice: Mirta Čizmić i Magdalena Ondrušek

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 14:00 do 15:00
Prostorija: 
Velika dvorana
Vrsta događaja: 
Radionica
Publika: 
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama
Sažetak: 

Tijekom ove radionice svatko može na kratko postati analitički kemičar i poigrati se sa zadanim uzorcima. Jedan od zadanih uzoraka će biti boja flomastera te će trebati analizirati što se sve skriva u njima. Za te analize koristit će se kromatografija, analitička tehnika koju vole svi analitičari. Njena jednostavna verzija, papirna kromatografija, pokazat će novim analitičarima osnovne principe i dati opipljive rezultate koje će moći uzeti sa sobom. Također, otkrivat će skrivene zapise koristeći jednostavnu laboratorijsku opremu koja se koristi u analitičkim laboratorijima.

Biografija: 

Dr. sc. Mirta Čizmić je diplomirala je na Zavodu za analitičku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije gdje tijekom studija, ali i nakon diplome sudjeluje na vježbama raznih kolegija prvo kao demonstrator, a nakon diplome kao vanjski suradnik. Upisuje doktorski studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 2007. godine. Iste godine zapošljava se u Plivi u Kontroli kvalitete, Laboratorij Savski Marof, pogon Azitromicin. Tamo ostaje sve do 2009. kada je primljena na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije kao znanstveni novak. Doktorirala je u listopadu 2013. na Zavodu za analitičku kemiju s temom vezanom za kromatografsko određivanje farmaceutika u vodama. Trenutno radi na Zavodu za analitičku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije kao poslijedoktorand.

Magdalena Ondrušek rođena je 01.10.1995. godine u Sisku gdje 2010. godine završava osnovnu školu. Upisuje opću gimnaziju u Sisku koju završava 2014. godine i te godine upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, smjer Kemija i inženjerstvo materijala. Trenutno je redovna studentica treće godine tog preddiplomskog studija. Stručnu praksu odradila je na Zavodu za javno zdravstvo Sisak. Trenutno radi završni rad na Zavodu za analitičku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.