Otkrivanje uzročnika gljivičnih bolesti šumskog i urbanog drveća morfološkim i molekularnim metodama, Sanja Novak Agbaba i Nevenka Ćelepirović

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 13:30 do 14:30
Prostorija: 
Velika dvorana
Vrsta događaja: 
Prezentacija
Publika: 
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sažetak: 

Šumsko i urbano drveće podložno je biljnim bolestima. U promjenjivim klimatskim uvjetima  i okolišnim prilikama sve je veći broj uzročnika koji uzrokuju oboljenja drveća. Vaćina uzročnika pripada mikro i makro gljivama. Da bismo otkrili uzročnika oboljenja drveća potrebno je izvršiti laboratorijska istraživanja. Uzročnika oboljenja otkrivamo morfološkim i molekularnim metodama.  Uzorci biljnih dijelova, sakupljenih na terenu,  opserviraju se, utvrde se simptomi, stavljaju se u uvjete za razvoj vegetativnih i plodnih tijela gljive, inokuliraju na hranjivu podlogu u klimakomori. Dobivene kulture gljiva se  mikroskopiraju, morfološki analiziraju i primjenom dijagnostičkih izvora i ključeva za identifikaciju detektira se vrsta gljive uzročnik oboljenja. Za brzu detekciju  vrste gljiva primijenjuje se molekularna detekcija. Iz dijelova zaraženog tkiva ili kulture gljiva izolira se DNA, na bazi PCR, podataka dobivenih sekvenciranjem, usporedbom sekvenca s podacima iz banke gena utvrđuje se gljivični uzročnik bolesti. Na prezentaciji će biti prikazane metode detekcije i potrebna laboratorijska oprema. Na izložbenom herbarijskom materijalu prikazat će se karakteristični simptomi biljnih bolesti i izložit će se kulture gljivičnih uzročnika bolesti.

Biografija: 

Dr. sc. Sanja Novak Agbaba diplomirala je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje. Voditeljica je Laboratorija za fitopatološka ispitivanja. Znanstveni i stručni interes joj je zaštita šuma i šumarska fitopatologija. Voditeljica je i suradnica na brojnim znanstvenim i stručnim projektima. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova.

Dr. sc. Nevenka Ćelepirović  diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilištu u Beču. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo. Bavi se istraživanjme populacijske genetike u šumarstvu i detekcijom patogenih gljiva. Suradnik je na brojnim stručnim i znanstvenim projektima. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova.