„Očuvanje genetskih resursa šumskog drveća u svjetlu klimatskih promjena“, projekt Hrvatske zaklade za znanost (2014. ‒ 2018.), voditelj projekta: dr. sc. Mladen Ivanković; voditeljice: Nevenka Ćelepirović i Marija Gradečki-Poštenjak

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 12:30 do 13:30
Prostorija: 
Velika dvorana
Vrsta događaja: 
Radionica
Publika: 
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sažetak: 

Očuvanje genetske raznolikosti šumskih vrsta osnova je za potrajno gospodarenje i očuvanje prirodnog sastava šuma. Prirodne šume čine 95% ukupnih površina šuma Hrvatske koje u svojem bogatstvu geografskih regija sadrže različite ekološke tipove i velik broj vrsta šumskog drveća. Ubrzano djelovanje globalnih klimatskih promjena, rast temperatura, pad količina oborina, pojava ekstremnih vremenskih pojava izravno utječu na genetsku raznolikost vrsta. Osnovni cilj predloženog projekta je dati preporuke za očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća u Hrvatskoj. Preduvjet ostvarivanju cilja je utvrđivanje i poznavanje genetske varijabilnosti pojedine vrste šumskog drveća. Istraživanja koja su se provodila ovim projektom bazirala su se na hrastu lužnjaku i običnoj bukvi kao modelnim vrstama. Na postojećim genetičkim testovima (pokusima provenijencija) osnovanim na različitim staništima prikupljeni su podaci o preživljenju i rastu biljaka, fenologiji, šumsko-uzgojnim svojstvima, rašljavosti, otpornosti biljaka na štetnike i dr. U matičnim šumskim sastojinama iz kojih je uzeto sjeme za osnivanje testova pratilo se zdravstveno stanje i plodonošenje te prikupili su se klimatski parametri. Paralelno se provelo i istraživanje provenijencija analizom molekularnih biljega. Ovim projektom se nastavila i proširila istraživanja na identifikaciji provenijencija obične bukve otpornih na sušu koja su se provodila u sklopu bilateralne suradnje s Njemačkom (MZOS–DAAD 2013/2014) i očuvanju genofonda i istraživanju varijabilnosti naših najvažnijih vrsta šumskog drveća u sklopu projekta MZOS-a Oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo. Sa gospodarskog gledišta cilj projekta je podizanje kategorije šumskog reprodukcijskog materijala (ŠRM) u višu kategoriju a prema Zakonu o ŠRM-u (usklađenim s EU direktivom EC/105/99). Viša kategorija garantira veći stupanj kvalitete, a time i višu cijenu na tržištu.

Biografija: 

Dr. sc. Nevenka Ćelepirović  diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo. Voditeljica je Laboratorija za molekularno-genetička ispitivanja. Bavi se istraživanjem populacijske genetike u šumarstvu i detekcijom patogenih gljiva. Sudjeluje na brojnim stručnim i znanstvenim projektima. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=262073&period=2007).

Dr. sc. Marija Gradečki-Poštenjak diplomirala je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - šumsko-gospodarski smjer, te stječe zvanje diplomiranog inženjera šumarstva. Doktorirala je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo. Voditeljica je Laboratorija za ispitivanje kvalitete šumskog sjemena. Područje interesa i rada vezano je uz  šumarsku genetiku, oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća, šumsko sjemenarstvo, plodonošenje i  kvalitetu šumskog sjemena. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova (https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=10416&print=true).