Šumski štetnik gubar, voditelj: Boris Liović

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 11:30 do 12:00
Prostorija: 
Velika dvorana
Vrsta događaja: 
Prezentacija
Publika: 
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sažetak: 

Gubar je kukac, čije se gusjenice hrane lišćem različitih vrsta drveća. Kada obrste sve lišće šuma je ogoljena, a drveće pati. U filmu će se prikazati razvoj gusjenica od izlaska iz jaja, preko jedenja lišća do razvoja u odraslog leptira.

Biografija: 

Mr. sc. Boris Liović diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. iz područja zaštita prirode. Zaposlen je kao stručni suradnik na Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje u Područja istraživanja su mu fitofarmacija te ekološki prihvatljive metode i sredstva za zaštitu šuma.