Kako mjerimo dimenzije stabla?, voditelji: Elvis Paladinić i Danijela Ivanković

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 11:00 do 11:30
Prostorija: 
Velika dvorana
Vrsta događaja: 
Radionica
Publika: 
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sažetak: 

Jedan od temeljnih zadataka šumara je izmjeriti stabla u šumi. To znači da se stablima mjere dimenzije poput visine i debljine (prsni promjer stabla) te izračunavaju veličine poput obujma debla, grana, krošnje itd. Upoznaj se s tehnikama mjerenja, te probaj sam/sama izmjeriti te izračunati dimenzije stabala.

Biografija: 

Dr. sc. Elvis Paladinić doktorirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Radi u svojstvu znanstvenog suradnika na Zavodu za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku u Zagrebu (HŠI). Znanstveni i stručni interes su mu uređivanje šuma, izmjera šuma, procjena i modeliranje drvne biomase, sortimentna struktura sastojina.