Razvoj naftne industrije, Borivoje Pašić i Igor Medved

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 10:30 do 11:30
Prostorija: 
Mala dvorana
Vrsta događaja: 
Predavanje
Publika: 
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sažetak: 

Prvi zapisi o nafti upućuju na prirodno kretanje do zemljine površine koja se dogodila kroz pukotine u stijenama. Nakon što su zapažene prednosti korištenja, nafta se počela koristiti za razne svrhe te je došlo do potrebe organiziranog bušenja bušotina te proizvodnje ovog prirodnog bogatstva. Prva metoda izrade bušotina bilo je udarno bušenje, a nakon što je naš Antun Lučić prvi primijenio rotacijsko bušenje i ovom metodom u Teksasu izradio prvu pozitivnu naftnu bušotinu 1901. godine, udarno bušenje je zauvijek ušlo u povijest, dok se rotacijsko bušenje i dalje koristi na znatno moderniji način. Naftna polja prvo su pronađena na kopnu, no danas se značajne količine nafte i prirodnog plina proizvode i iz bušotina na moru koje su izrađene s bušaćih platformi.    

Biografija: 

Borivoje Pašić rođen je 23. siječnja 1982. godine u Sisku. Nakon Opće Gimnazije 2000. godine upisuje se na diplomski studij naftnog rudarstva na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Na istom fakultetu upisuje 2006. godine i doktorski studij koji uspješno završava 2012. godine. Od 2006. godine zaposlen je u Zavodu za naftno inženjerstvo Rudarsko–geološko–naftnog fakulteta kao znanstveni novak. Izborom u zvanje docenta preuzima kao nositelj više kolegija iz područja tehnike izrade i opremanja bušotina. Tijekom ak. god. 2015/2016 i 2016/2017 obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za naftno inženjerstvo. Dobitnik je nagrade „Young Member Outstanding Service and Contribution to the Industry (South, Central & East Europe Region)“ za 2010. godinu koju dodjeljuje SPE. Autor je preko 30 znanstvenih i stručnih radova, koautor 4 poglavlja u znanstvenoj knjizi te je sudjelovao u realizaciji znanstvenih i stručnih projekata i studija.  

Igor Medved, mag.ing.petrol. rođen je 3.4.1989. godine u Zagrebu gdje je nakon završene VII. gimnazije upisao naftno inženjerstvo na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u rujnu 2008. godine. Nakon završenog diplomskog studija 2013. godine, zaposlen je u Crosco, naftnim servisima, tvrtki članici INA grupe. Nakon odrađenog pripravničkog staža na bušaćoj naftnoj platformi Labin, na istom postrojenju obnašao je funkciju inženjera za bušenje do svibnja 2017. godine kada sam prešao na Rudarsko-geološko-naftni fakultet gdje radi na poziciji asistenta. Glavna područja na kojima trenutno radi su bušenje te opremanje i održavanje bušotina.