Mali tečaj o šumskim požarima, voditelj: Matej Turk

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 10:00 do 10:30
Prostorija: 
Velika dvorana
Vrsta događaja: 
Radionica
Publika: 
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Sažetak: 

Šumski požar je nekontrolirano, stihijsko kretanja vatre po šumskoj površini. Najčešće se javljaju u priobalnom i otočnom dijelu naše zemlje. Za nastanak požara potrebna je određena temperatura, tlak i kisik, ako se jedno od toga ukloni, požar prestaje. Što su šumski požari ? Koje su vrste, najčešći uzroci nastanka i štete od šumskih požara ? Potencijalno gorivo za šumske požare. Koja su pravila ponašanja u šumi kako bi spriječili nastanak šumskih požara?

Biografija: 

Matej Turk diplomirao je 2015. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je preddiplomski studij Šumarstvo i diplomski studij Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem. Trenutno je zaposlen kao stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju na Zavodu za uzgajanje šuma pri Hrvatskom šumarskom institutu. Znanstveni interes mu je uzgoj šuma, struktura i prirodna obnova šumskih sastojina, sušenje hrasta lužnjaka te struktura i mogućnost prirodne obnove šuma nacionalnih parkova.