Svijet ispred moje škole, Maja Ontl Rendulić i Tatjana Somer

Datum i vrijeme: 
Utorak, 17. travnja 2018. - 12:30 do 13:30
Vrsta događaja: 
Radionica
Publika: 
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Sažetak: 

Zasluga za otkriće Kartezijeva koordinatnog sustava kako on danas nosi ime, pripala je francuskom matematičaru Reneu Descartesu (1596. ‒ 1650.) koji ga je imenovao po latinskoj inačici svojega imena Cartesius. Upravo je Descartes uveo novu zamisao određivanja položaja točke ili objekta u ravnini upotrijebivši dvije međusobno okomite osi kao mjerila. Nalik geografskoj karti gdje je položaj nekog mjesta određen s dva podatka: geografskom širinom i geografskom dužinom, nacrtamo li dva međusobno okomita brojevna pravca, na primjer x i y, uobičajeno x horizontalan, a y vertikalan, koji se sijeku u točki O i odredimo li na pravcima x i y jedinične točke E i F, tako da je /OE/=/OF/=1, definirali smo pravokutni ili Kartezijev koordinatni sustav u ravnini. Učenici 6. i 7. razreda dobit će zadatak pronaći zakopano blago i time ponoviti kontinente. Škrinja s blagom predstavljat će kontinet i sadržavati otkriće koje je došlo s tog kontineta. Sudionici će se kretati po terenu s pomoću skice terena koju će sami izraditi unutar koordinatnog sustava.

Biografija: 

Tatjana Somer rođena je 12. listopada 1985. godine u Bjelovaru gdje je i završila osnovnu školu te gimnaziju. Godine 2004. upisala je dvopredmetni studij geologije i geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu koji je završila 2011. godine. Radi prvo na stručnom osposobljavanju, a zatim kao učiteljica geografije u školama na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Godine 2018. završava diplomski studij geologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Od 2017. godine radi kao učiteljica geografije u OŠ Trnovitički Popovac te OŠ Trnovitica. Vanjski je suradnik izdavačke kuće Profil Klett te Tehničkog učilišta za obrazovanje odraslih u Bjelovaru.

 

Maja Ontl Rendulić nakon završenog preddiplomskog studija matematike u Osijeku zaposlila se u osnovnoj školi na radnom mjestu učiteljice matematike, a akademske godine 2009./2010. odslušala je program pedagoško-psihološke izobrazbe u Osijeku i položila propisane ispite. U OŠ Trnovitički Popovac predaje matematiku učenicima od 5. do 8. razreda.