Znanstvena otkrića i njihov utjecaj na književna razdoblja, Marija Fischer

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 18:20 do 19:00
Vrsta događaja: 
Predavanje
Publika: 
Opća populacija
Sažetak: 

Tema je posvećena utjecaju znanstvenih otkrića na razvoj tematike i stilskih značajki pojedinog književnog razdoblja. U povijesnom slijedu prikazuju se književnopovijesna razdoblja od srednjovjekovlja do književnosti 20. stoljeća te navode razlozi promjene svjetonazora.

Biografija: 

Marija Fischer rođena je 04. veljače 1979. u Osijeku. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu 2003. godine u Osijeku te od 2004. godine radi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod na radnom mjestu nastavnika Hrvatskoga jezika.