Tektonika ploča, Mario Poleto

Datum i vrijeme: 
Petak, 20. travnja 2018. - 16:30 do 21:00
Vrsta događaja: 
Radionica
Publika: 
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sažetak: 

Radionica pojašnjava kako je podijeljena unutrašnjost Zemlje. Zatim se dolazi do tektonskih ploča, njihove građe, njihovih granica i procesa koji dovode do njihovog pokreta, razmicanja, sudara i podvlačenja tektonskih ploča. Objašnjava se nastanak oceana, planina i potresa na temelju teorije o tektonici ploča. Radi se model tektonskih ploča na Zemlji.

Biografija: 

Mag. geol. Mario Poleto rođen je 17.06.1991. godine u Novoj Gradišci gdje je završio osnovnu i Srednju Elektrotehničku školu, nakon čega je započeo studij Elektrotehnike u Osijeku, kojeg je prekinuo da bi nastavio školovanje na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tu 2015. godine završava Preddiplomski studij, a 2018. dovršava Diplomski studij Geologije. Završni rad na Preddiplomskom studiju radi pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihomira Marjanca na temu Analogno modeliranje rasjeda. Nagrađen Rektorovom nagradom 2016. g. za rad "Primjena analognog modeliranja u proučavanju procesa tektonike i geološkom kartiranju". Tokom studija geologije aktivno se bavi provedbom pokusa iz tektonike i strukturne geologije te promicanjem znanosti.