Otkriće ledenog doba, Ljerka Marjanac

Datum i vrijeme: 
Petak, 20. travnja 2018. - 19:30
Vrsta događaja: 
Predavanje
Publika: 
Opća populacija
Sažetak: 

Na predavanju če se opisati evoluciju hipoteza koje su dovele do spoznaje o postojanju ledenog doba u Zemljinoj prošlosti, počev od Agassiza krajem 19. stoljeća pa do današnjih dana, s primjerima iz naših krajeva.

Biografija: 

Dr. sc. Ljerka Marjanac rođena je u Zagrebu 1956. godine. Osnovnu je školu i jezičnu gimnaziju pohađala u Zagrebu. Maturirala u Cubberley Highschool u Palo Altu (California, SAD). Studij geologije u Zagrebu završila je 1980. g. na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirala 1988. g. U razdoblju od 1993. do 1995. boravila je u Bergenu (Norveška) gdje je u Geološkom institutu Sveučilišta u Bergenu predavala kolegij Sedimentologija klastita. Doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. g. s temom o glacijaciji Dinarida. Od 1996. sudjeluje u aktivnostima europske asocijacije ProGEO, a trenutno je predsjednica udruge ProGEO - Hrvatska.