Otkriće termometra, Marina Čalogović

Datum i vrijeme: 
Petak, 20. travnja 2018. - 17:00
Publika: 
Opća populacija
Sažetak: 

Predavanje opisuje prve termometre punjene alkoholom i njihov razvoj do današnjih termometara. Prvi termometri koji se danas čuvaju u prirodoslovnom muzeju u Firenci, bili su neobičnih oblika i za njihovu izradu trebalo je veliko staklopuhačko iskustvo. Očaran Firentinskim termometrima, Gabriel Fahrenheit je sam počeo izraivati svoje termometre i prvi ih je punio ivom umjesto alkohola. Prikazat ću se i tri najpoznatije temperaturne ljestvice Fahrenheitova, Celziusova, Reamurova) koje su se koristile dugi niz godina, a u uporabi su i danas. Za kraj prikazat ću  izradu vlastitog termometra na vodu.

Biografija: 

Marina Čalogović je rođena u Zagrebu 7. travnja 1987. g. gdje je završila osnovnu školu. Gimnaziju Tituša Brezovačkog u Zagrebu upisala je 2001. godine. Po završetku gimnazije 2005. g. upisala je studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a diplomirala je 2012. godine kada upisuje doktorski studij kemije. Od 2012. do 2015. godine bila je zaposlena na Institutu Ruđer Bošković kao stručni suradnik u Laboratoriju za istraživanje stakala. Honorarno je sudjelovala u nastavi na kemijskom odsjeku PMF-a kao asistentica u praktikumu. Za potrebe izrade doktorata bavi se istraživanjem prirodnih stakala i meteorita.

Popularizacijom znanosti bavi se od 2009. godine; sudjelovala je s prezentacijama i radionicama na Otvorenom danu Kemije, „Skoku u znanost” u Sisku, „Festivalu znanosti” u Zagrebu i na Rabu te „Znanstvenom kutku” na Interliberu. Član je udruge ProGEO Hrvatska za promociju i zaštitu geološke baštine, gdje sudjeluje u njihovim aktivnostima. Povremeno surađuje u obrazovnom programu HTV-a i HRT-a. Od kraja 2013. g. član je uredništva časopisa „Priroda” u kojem sjeobjavila nekoliko popularno-znanstvenih članaka.