Čovjek koji je vidio budućnost, Natalia Carraro

Datum i vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. travnja 2018. - 08:00
Utorak, 17. travnja 2018. - 08:00
Srijeda, 18. travnja 2018. - 08:00
Četvrtak, 19. travnja 2018. - 08:00
Petak, 20. travnja 2018. - 08:00
Vrsta događaja: 
Izložba
Publika: 
Opća populacija
Sažetak: 

Učenici će istraživati život, rad i izume Nikole Tesle te ih na plakatima koji će biti izloženi u školi i prikazati, a zid učionice oslikati likom Nikole Tesle.

Biografija: 

Natalia Carraro rođena je 1976. godine u Puli. Završila je Tehničku školu i studij na Politehnici Pula. Od 1999. do 2011. godine radila je u „Urbis 72“ d. d. Pula. Od 2012. godine radi na mjestu direktorice komunalnog poduzeća Licinius Hortus d. o. o. 2015. godine počinje raditi u OŠ Tone Peruška i u Talijanskoj srednjoj školi Dante Alighieri.