Održivo upravljanje morskim resursima, Danijel Kanski, Patrik Krstinić

Datum i vrijeme: 
Petak, 20. travnja 2018. - 14:15 do 15:00
Vrsta događaja: 
Predavanje
Publika: 
8. razred osnovne škole
Sažetak: 

Morski ekosustavi na Zemlji danas su više no ikad suočeni s mnogim problemima kao što su klimatske promjene, morski otpad, invazivne vrste, porast turizma, neodgovorni ribolov i neodrživa akvakultura. Predavanje će pružiti analizu budućih izazova pred kojima se nalaze morski ekosustavi i plavo gospodarstvo današnjice, s posebnim osvrtom na Jadransko more. Predstaviti će se različiti aspekti održivog upravljanja morskim resursima, od morskih zaštićenih područja do ribolova i akvakulture. Kroz predavanje će biti predstavljen novoosnovani studij  „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima“ na Odjelu za ekologiju agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru te on-line tečaj „Osnove dobre prakse u ribarstvu“, glavne rezultate projekta Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources – BLUE SMART.

Biografija: 

Danijel Kanski, koordinator projekata za ribarstvo u WWF-u Adria

Danijel Kanski je diplomirani agronom ribarskog usmjerenja s više od 15 godina iskustva u struci. Karijeru u ribarstvu službeno započeo je kao mornar na ribarskom brodu loveći losose na Aljasci. Po završetku studija postaje ronilac na uzgajalištima brancina, orada i tuna, a ubrzo postaje voditelj uzgajališta pastrva u podvelebitskom kanalu. Vrhunac karijere u proizvodnji ostvaruje kao voditelj uzgajališta brancina i orada „Dalmar“. Nakon rada u proizvodnji zapošljava se na Sveučilištu u Zadru na znanstvenim projektima te konačno 2015 postaje koordinator projekata za ribarstvo u WWF-u Adria.

Trenutno radi na Fish Forward projektu koji se bavi globalnim utjecajem ribarstva na zemlje u razvoju, a zajedno sa kolegama unutar svojega „morskoga“ tima sudjeluje na nekoliko projekata koji se bave ribolovom, akvakulturom i tržištem proizvoda iz ribarstva u Jadranskoj regiji (Blue Smart, FIP…).

Patrik Krstinić, stručni suradnik za pitanja mora u WWF-u  Adria

Patrik Krstinić diplomirao je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer profesor biologije. Svoje profesionalno usmjerenje na području biologije mora i zaštite morskog okoliša započeo je tijekom studija kao voditelj sekcije za biologiju mora u studentskoj udruzi BIUS, a nastavio kao suradnik biolog i ronilac na različitim istraživanjima i zaštiti morskih ekosustava. Radio je kao profesor biologije u osnovnoj i srednjoj školi, a potom kao stručni suradnik biolog i kao čuvar prirode u Javnoj ustanovi „Priroda“ za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Primorsko-goranskoj županiji.

Trenutno je voditelj projekta Blue Smart koji se bavi razvojem održivog upravljanja vodenih ekosustava te projektni koordinator na projektima FishMPABlue2 i DestiMED koji se bave problematikom ribolova i turizma u morskim zaštićenim područjima.