Festival znanosti - Slavonski Brod

Četvrtak, 19. travnja 2018.

Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3 A, 35 000 Slavonski Brod
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkriće Urotničkih pisama, Ina Ćurković 16:45 do 17:25 Predavanje Opća populacija
Otkriće gravitacijskih valova, Marinela Stanić Rusev 17:35 do 18:10 Predavanje Opća populacija
Hrvatska leksikografija u okviru europske leksikografije, Kristina Radošević 18:20 do 19:00 Predavanje Opća populacija