Festival znanosti - Sisak

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Aleja narodnih heroja 3, Sisak
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Dan karijera na Metalurškom fakultetu 09:30 do 14:00 Prezentacija, Speed date Opća populacija
Šetnica grada Siska, Ulica Stjepana i Antuna Radića, Sisak
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Metali na šetnici 09:00 do 12:00 Izložba, Prezentacija Opća populacija