Festival znanosti - Mali Lošinj

Ponedjeljak, 16. travnja 2018.

Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Najveća otkrića u astronomiji, izložba Astronomskog društva „Leo Brenner“ 08:00 do 14:00 Izložba Opća populacija
Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Otkriće gravitacijskih valova, izložba Hrvatskog astronomskog saveza 08:00 do 14:00 Izložba Opća populacija
Dvorana crkve sv. Nikole, Ulica lošinjskih brodograditelja, Mali Lošinj
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Teleskopi za otkrivanje neutrina i otkriće gravitacijskih valova, Vladis Vujnović 19:00 do 20:00 Predavanje Opća populacija