Festival znanosti - Čabar

Utorak, 17. travnja 2018.

Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Područna škola Gerovo

Kontakt osobe, Sanja Janeš 098267164, Sanja Križ 098578955.

Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Nova otkrića u području asistivne tehnologije, Guruprasad Madhale Jadav 11:00 do 12:30 Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole